Admaa Accountants

Fiscaal

U ontkomt er niet aan: aangifte doen van belastingen. Admaa Accountants verzorgt uw fiscale aangiften en onderhoudt contacten  met de Belastingdienst.

Soms krijgt u een inspecteur van de Belastingdienst op bezoek. Admaa verdedigt graag uw fiscale belangen door dergelijke onderzoeken te begeleiden en als aanspreekpunt te dienen voor de Belastingdienst. 

Het doen van uw belastingaangifte(n) is voor ons tevens een mooie gelegenheid om jaarlijks een adviesgesprek te voeren over de financiële aspecten van uw bedrijf. Daarbij doen wij ons best om een optimale  fiscale positie te bereiken.