Admaa Accountants

Jaarrekeningen en tussentijdse cijfers

Of uw bedrijf nu wel of niet verplicht is tot het produceren van een jaarrekening, de cijfers geven u hoe dan ook een goed inzicht in de (financiële) gezondheid van uw bedrijf. Admaa Accountants kan desgewenst naast het verzorgen van de jaarrekening ook periodiek tussentijdse cijfers opstellen. Met deze tussentijdse cijfers kan tijdig sturing worden gegeven aan de ontwikkelingen binnen uw bedrijf.