Admaa Accountants

Salarisadministratie

Een goede salarisadministratie is voor werkgever én werknemer van groot belang. Het vergt de nodige kennis en kunde om de regels goed toe te passen. Besteed het daarom uit aan de specialist van Admaa Accountants! Wij kunnen voor u de volgende werkzaamheden verzorgen:

  • de aangifte loonheffingen aan de Belastingdienst;
  • alle overige communicatie met de Belastingdienst;
  • het opstellen van en verzenden van loonstrookjes en jaaropgaven;
  • het adviseren over andere vergoedingen, zoals pensioenbijdragen.